برنامه و نتایج و جدول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بوشهر فصل۹۶_٩٧(جام اطلس خلیج فارس) – sootsport
خانه / اخبار باشگاه ها / برنامه و نتایج و جدول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بوشهر فصل۹۶_٩٧(جام اطلس خلیج فارس)

برنامه و نتایج و جدول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان بوشهر فصل۹۶_٩٧(جام اطلس خلیج فارس)

به گزارش سوت اسپورت :لیگ استان بوشهر با ۱۲ تیم از تاریخ ۶شهریور ماه ۹۶اغاز شد

با ما همراه باشید و نتایج و برنامه لیگ استان بوشهر را در همین لینک دنبال کنید

نتایج هفته نخست دوشنبه ۶ / ۶ / ۹۶

پرسپولیس نوین برازجان  ۲ – ۲ سیراف کنگان

سپاهان بوشهر ۲ – ۱  پرسپولیس دیلم

شاهین بندر عامری ۲ – ۲ صفا دیر

پتروشیمی جم حورموج ۰ – ۰ جام جم جم

 سه شنبه ۷ / ۶ / ۹۶

نصر سرداربردخون ۲ – ۵ امید گناوه

ایثاروحدت دویره ۲ – ۲ شاهین چغادک

نتایج هفته دوم لیگ بزرگسالان استان بوشهر

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۷ یک شنبه ۱۲ / ۶ / ۹۶ سیراف کنگان ۱ – ۱ پتروشیمی جم خورموج ش .اسدی سیراف
۸ سه شنبه ۱۴ / ۶ / ۹۶ نصرسرداربردخون۰-۴شاهین عامری ش .زنگباری بردخون
۹ * * شاهین چغادک ۰-۰ صفا دیر شهدا چغادک
۱۰ * * امید گناوه۰ – ۰پرسپولیس نوین برازجان ش . سراجی گناوه
۱۱ * * پرسپولیس دیلم ۳-۰ ایثاروحدت دویره ش . بهشتی دیلم
۱۲ * * جام جم جم ۱-۲ سپاهان بوشهر شهدا جم

نتایج هفته سوم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۱۳ دو شنبه ۲۰ / ۶ / ۹۶ پرسپولیس نوین برازجان۲ – ۰نصر سردار بردخون تختی برازجان
۱۴ * * صفا دیر۰ – ۱پرسپولیس دیلم شیرودی دیر
۱۵ * * وحدت دویره۱ – ۱جام جم جم پولادی چاهکوتاه
۱۶ سه شنبه ۲۱ / ۶ / ۹۶ شاهین عامری۲ – ۱شاهین چغادک جمادی دلوار
۱۷ * * آریا خورموج۲ – ۱امید گناوه تختی خورموج
۱۸ * * سپاهان بوشهر۳ – ۰سیراف کنگان بهشتی بوشهر

نتایج هفته چهارم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۱۹ سه شنبه ۲۸ / ۶ / ۹۶ پرسپولیس نوین برازجان۰ – ۱شاهین عامری تختی برازجان
۲۰ دوشنبه ۲۷ / ۶ / ۹۶ پرسپولیس دیلم ۱-۲ شاهین چغادک بهشتی دیلم
۲۱ * * نصرسردار بردخون ۰-۱ آریا خورموج زنگباری بردخون
۲۲ * * جام جم جم ۳-۳ صفا دیر شهدا جم
۲۳ سه شنبه ۲۸ / ۶ / ۹۶ امید گناوه۲ – ۲سپاهان بوشهر سراجی گناوه
۲۴ * * سیراف کنگان۵ – ۲وحدت دویره اسدی سیراف

نتایج هفته پنجم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۲۵ دو شنبه ۳ / ۷ / ۹۶ شاهین عامری  ۱-۱ پرسپولیس دیلم جمادی دلوار
۲۶ * * آریا خورموج ۲-۰ پرسپولیس نوین برازجان تختی خورموج
۲۷ * * شاهین چغادک – جام جم جم شهدا چغادک
۲۸ * * سپاهان بوشهر ۱-۰ نصر سردار بردخون بهشتی بوشهر
۲۹ * * صفا دیر ۰-۳ سیراف کنگان شیرودی دیر
۳۰ * * وحدت دویره ۳-۲ امید گناوه پولادی چاهکوتاه

 

نتایج هفته ششم 

شماره بازی روز تاریخ مسابقات زمان بازی ورزشگاه
۳۱ سه شنبه ۱۱ / ۷ / ۹۶ آریا خورموج ۰ – ۲ شاهین عامری ۴۵ : ۱۵ تختی خورموج
۳۲ * * جام جم جم ۱ – ۰ پرسپولیس دیلم ۳۰ : ۱۵ شهداجم
۳۳ * * پرسپولیس نوین برازجان ۲ – ۱ سپاهان بوشهر ۴۵ : ۱۵ تختی برازجان
۳۴ * * سیراف کنگان ۱ – ۱ شاهین چغادک ۳۰ : ۱۵ اسدی سیراف
۳۵ * * نصرسرداربردخون ۰ – ۰ وحدت دویره * زنگباری بردخون
۳۶ * * امید گناوه ۰ – ۲ صفا دیر ۴۵ : ۱۵ سراجی گناوه

نتایج هفته هفتم 

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۳۷ دو شنبه ۱۷ / ۷ / ۹۶ شاهین عامری ۱ – ۱جام جم جم جمادی دلوار
۳۸ * * سپاهان بوشهر ۲ – ۱ آریا خورموج بهشتی بوشهر
۳۹ * * پرسپولیس دیلم ۱-۱ سیراف کنگان شهدا چغادک
۴۰ * * وحدت دویره ۱-۰ پرسپولیس نوین برازجان پولادی چاهکوتاه
۴۱ * * شاهین چغادک ۳-۰ امید گناوه شهدا چغادک
۴۲ * * صفا دیر ۲-۱ نصرسرداربردخون شیرودی دیر

نتایج هفته هشتم 

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۴۳ سه شنبه ۲۵ / ۷ / ۹۶ سپاهان بوشهر ۰ – ۲ شاهین عامری بهشتی بوشهر
۴۴ * * سیراف کنگان ۱ – ۲ جام جم جم اسدی سیراف
۴۵ * * آریا خورموج ۲ – ۱ وحدت دویره تختی خورموج
۴۶ * * امید گناوه ۱ – ۱ پرسپولیس دیلم سراجی گناوه
۴۷ * * پرسپولیس نوین برازجان ۳ – ۱ صفا دیر تختی برازجان
۴۸ * * نصر سردار بردخون ۲ – ۲ شاهین چغادک زنگباری بردخون

نتایج هفته نهم

شماره بازی تاریخ مسابقات ورزشگاه
۴۹ ۳۰ / ۷ / ۹۶ شاهین عامری – سیراف کنگان دانشگاه آزاد عالیشهر
۵۰ * وحدت دویره – سپاهان بوشهر شهیدپولادی چاهکوتاه
۵۱ * جام جم جم – امید گناوه شهدا جم
۵۲ * صفا دیر – آریا خورموج شهیدشیرودی دیر
۵۳ * پرسپولیس دیلم – نصرسرداربردخون شهید بهشتی دیلم
۵۴ * شاهین چغادک – پرسپولیس نوین برازجان شهدا چغادک

 

نتایج هفته دهم

شماره بازی تاریخ مسابقات ورزشگاه
۵۵ ۶ / ۸ / ۹۶ وحدت دویره ۰ – ۲ شاهین عامری شهید پولادی چاهکوتاه
۵۶ * امید گناوه ۶ – ۴ سیراف کنگان شهید سراجی گناوه
۵۷ * سپاهان بوشهر۲ – ۱ صفا دیر شهید بهشتی بوشهر
۵۸ * نصرسرداربردخون ۱ – ۴ جام جم جم شهید زنگباری بردخون
۵۹ * آریا خورموج ۳ – ۱ شاهین چغادک تختی خورموج
۶۰ * پرسپولیس نوین برازجان ۲ – ۱ پرسپولیس دیلم تختی برازجان

 

نتایج هفته یازدهم

شماره بازی تاریخ مسابقات ورزشگاه
۶۱ ۱۲ / ۸ / ۹۶ شاهین عامری ۵ – ۱ امید گناوه دانشگاه آزاد عالیشهر
۶۲ * صفا دیر ۱ – ۱ وحدت دویره شهید شیرودی دیر
۶۳ * سیراف کنگان ۷ – ۰ نصرسردار بردخون شهید اسدی سیراف
۶۴ * شاهین چغادک ۱ – ۲ سپاهان بوشهر شهدا چغادک
۶۵ * جام جم جم ۲ – ۰ پرسپولیس نوین برازجان شهدا جم
۶۶ * پرسپولیس دیلم ۱ – ۰ آریا خورموج شهید بهشتی دیلم

نتاایج هفته دوازدهم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ساعت بازی ورزشگاه
۶۷ چهارشنبه ۲۴ / ۸ / ۹۶ امید گناوه ۱ – ۰ نصرسرداربردخون ۰۰ : ۱۵ سراجی گناوه
۶۸ * * پرسپولیس دیلم۱ – ۲ سپاهان بوشهر * بهشتی دیلم
۶۹ * * جام جم جم۰ – ۰ آریا خورموج * شهدا جم
۷۰ پنج شنبه ۲۵ / ۸ / ۹۶ شاهین جغادک ۳ – ۱ وحدت دویره * شهدا چغادک
۷۱ * * سیراف کنگان ۱ – ۰ پرسپولیس نوین برازجان * اسدی سیراف
۷۲ * * صفا دیر ۱ – ۲ شاهین عامری * شیرودی دیر

 

نتایج هفته سیزدهم

 شماره بازی روز تاریخ مسابقات زمان ورزشگاه
 ۷۳  چهارشنبه  ۱ / ۹ / ۹۶  شاهین عامری ۲-۰ نصرسرداربردخون  ۴۵ : ۱۴  جمادی دلوار
 ۷۴  *  *  پرسپولیس نوین برازجان ۲-۱ امید گناوه  *  تختی برازجان
 ۷۵  *  *  وحدت دویره ۱-۲ پرسپولیس دیلم  *  پولادی چاهکوتاه
 ۷۶  *  *  آریا خورموج ۱-۰ سیراف کنگان  *  تختی خورموج
 ۷۷  *  *  سپاهان بوشهر ۲-۰ جام جم جم  *  بهشتی بوشهر
 ۷۸  *  *  صفا دیر ۲-۱ شاهین چغادک  *  شیرودی دیر

نتایج هفته چهاردهم

شنبه ۱۱ / ۹ / ۹۶  ساعت ۳۰ : ۱۴

شاهین چغادک ۰-۳ شاهین عامری – ورزشگاه شهدا چغادک

نصرسرداربردخون ۱-۳ پرسپولیس نوین برازجان – ورزشگاه شهید زنگباری بردخون

پرسپولیس دیلم ۱-۰ صفا دیر –  ورزشگاه شهید بهشتی دیلم

امید گناوه ۱-۰ آریا خورموج  –  ورزشگاه شهید سراجی گناوه

جام جم جم ۲-۲ وحدت دویره – ورزشگاه شهدا جم

سیراف کنگان ۳-۲ سپاهان بوشهر – ورزشگاه شهید اسدی سیراف

 

 

نتایج هفته پانزدهم

صفا دير ٠ جام جم جم ١
شاهين چغادك ١ پرسپوليس ديلم ٠
آريا خورموج ٢ نصر سردار بردخون ٠
شاهين عامري ٣ پرسپوليس نوين برازجان ١
وحدت دويره ٢ سيراف كنگان ١
سپاهان بوشهر ٢ اميد گناوه ١

نتایج هفته شانزدهم

پرسپوليس ديلم ٢ شاهين عامري ٢
نصر سردار بردخون ١ سپاهان بوشهر ٤
پرسپوليس نوين برازجان ١ آريا خورموج ٠
سيراف كنگان ١ صفا دير ٠
اميد گناوه ٢ وحدت دويره ١
جام جم جم ١شاهين چغادك ١

نتایج هفته هفدهم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات زمان ورزشگاه
۹۷ یک شنبه ۳ / ۱۰ / ۹۶ شاهین عامری ۰-۰ آریا خورموج ۳۰ : ۱۴ جمادی دلوار
۹۸ * * پرسپولیس دیلم ۳-۱ جام جم جم * بهشتی دیلم
۹۹ * * سپاهان بوشهر ۳-۲ پرسپولیس نوین برازجان * بهشتی بوشهر
۱۰۰ * * شاهین چغادک ۰-۰سیراف کنگان * شهدا چغادک
۱۰۱ * * وحدت دویره ۳-۱ نصرسرداربردخون * پولادی چاهکوتاه
۱۰۲ * * صفا دیر ۰-۱ امید گناوه * شیرودی دیر

 

نتایج هفته هجدهم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات زمان ورزشگاه
۱۰۳ یک شنبه ۱۰ / ۱۰ / ۹۶ جام جم جم ۲ – ۳ شاهین عامری ۳۰ : ۱۴ شهدا جم
۱۰۴ جمعه ۸ / ۱۰ / ۹۶ امید گناوه ۱ – ۱ شاهین چغادک * سراجی گناوه
۱۰۵ * * آریا خورموج ۰ – ۲ سپاهان بوشهر * تختی خورموج
۱۰۶ * * سیراف کنگان ۴ – ۰ پرسپولیس دیلم * اسدی سیراف
۱۰۷ شنبه ۹ / ۱۰ / ۹۶ پرسپولیس نوین برازجان ۰ – ۱ وحدت دویره * تختی برازجان
۱۰۸ * * نصرسرداربردخون ۲ – ۰ صفا دیر * تختی خورموج

 

نتایج هفته نوزدهم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۱۰۹ پنج شنبه ۱۴ / ۱۰ / ۹۶ وحدت دویره ۰ – ۰ آریا خورموج پولادی چاهکوتاه
۱۱۰ * * پرسپولیس دیلم ۱ – ۰ امید گناوه بهشتی دیلم
۱۱۱ * * صفا دیـر ۱ – ۱ پرسپولیس نوین برازجان شیرودی دیر
۱۱۲ * * شاهین چغادک ۳ – ۰ نصرسرداربردخون شهدا چغادک
۱۱۳ جمعه ۱۵ /۱۰ / ۹۶ شاهین عامری ۱ – ۲ سپاهان بوشهر جمادی دلوار
۱۱۴ شنبه ۱۶ / ۱۰ / ۹۶ جام جم جم ۲ – ۱ سیراف کنگان شهدا جم

 

نتایج هفته بیستم

شماره بازی روز تاریخ مسابقات ورزشگاه
۱۱۵ شنبه ۲۳ / ۱۰ / ۹۶ سیراف کنگان ۲ – ۷ شاهین عامری اسدی سیراف
۱۱۶ * * سپاهان بوشهر ۱  – ۳ وحدت دویره بهشتی بوشهر
۱۱۷ * * امید گناوه ۲ – ۱ جام جم جم سراجی گناوه
۱۱۸ * * آریا خورموج ۲ – ۰ صفا دیر تختی خورموج
۱۱۹ * * نصرسرداربردخون ۲ – ۲ پرسپولیس دیلم زنگباری بردخون
۱۲۰ * * پرسپولیس نوین برازجان ۱ – ۲ شاهین چغادک تختی برازجان

 

برنامه هفته بیست و یکم

شنبه ۳۰ / ۱۰ / ۹۶  ساعت : ۳۰ : ۱۴

شاهین عامری ۰-۱ وحدت دویـره  – ورزشگاه شهید جمادی دلوار

سیراف کنگان ۴-۲ امید گنــاوه    – ورزشگاه شهید اسدی سیراف

صفا بندر دیر ۳-۲ سپاهان بوشهر – ورزشگاه شهید شیرودی دیر

جام جم جم ۱-۱  نصرسردار بردخون – ورزشگاه شهدا جــــــــم

شاهیـن چغادک ۲-۱ آریــا خورموج  – ورزشگاه شهدا چغادک

پرسپولیس دیلم ۲-۰ پرسپولیس نوین برازجان  – ورزشگاه بهشتی دیلم

 

جدول مسابقات لیگ برتر استان بوشهر

ردیفSootsport.irبازیبردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1وحدت پدیده بوشهر1610512371635
2استقلال بنه گز 16100642212130
3آبی پوشان تنگ زرد 167542219326
4پرسپولیس خورموج 167452019125
10پرسپولیس دیلم 164462618822
7سیراف کنگان 165743224622
5سکان بوشهر 1664620211-22
9سپاهان بوشهر 1647523252-19
6جام جم جم 1654718213-19
11پیام چغادک 16619253510-19
8شاهین چغادک 16349133421-13
12پرسپولیس نوین برازجان163310133218-12

جدول سایت بزودی آپدیت میشود

 

درباره ی عباس فخرالدینی

مطلب پیشنهادی

فوتسالیست برازجانی قهرمان لیگ برتر نوجوانان کشور شد

افتخاری دیگر برای فوتسال استان بوشهر و شهرستان دشتستان آرمین برز بازیکن تیم بهمن برازجان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Powered by Live Score & Live Score App