برنامه مسابقات لیگ یک ایران فصل95-96 – sootsport
خانه / تقویم مسابقات / برنامه مسابقات لیگ یک ایران فصل۹۵-۹۶

برنامه مسابقات لیگ یک ایران فصل۹۵-۹۶

 

 

 

logos

 

برنامه ۱۷ هفته رقابت‌های لیگ دسته اول به شرح زیر است:

هفته اول  
یکشنبه ۱۷ مرداد ۹۵
فولاد یزد- خیبرخرم‌آباد – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
راه‌آهن تهران- گل‌گهر سیرجان -ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم- مس رفسنجان- ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
اکسین البرز – نساجی مازندران- ساعت ۱۸:۰۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه امام علی کرمان
آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی- ساعت۱۸:۰۰-ورزشگاه امام خمینی اراک
سپیدرود رشت – بادران تهران – ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز – ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه هفتم تیربابل
نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر- ساعت۱۹:۰۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته دوم
شنبه ۲۳ مرداد ۹۵

مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  ۱۷:۴۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت – ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران- ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه تختی انزلی
ایرانجوان بوشهر – مس کرمان- ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گل‌گهر سیرجان – اکسین البرز- ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
بادران تهران- فولاد یزد- ساعت ۱۸:۰۰ – ورزشگاه اکباتان تهران
استقلال اهواز- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز
هفته سوم
جمعه ۲۹ مرداد ۹۵

فولادیزد- ملوان بندرانزلی – ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید نصیرییزد
مس کرمان- گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه امام علی کرمان
خونه به خونه مازندران- بادران تهران – ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه هفتم تیربابل
سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد – ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت
اکسین البرز- استقلال اهواز- ساعت۱۷:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران- مس رفسنجان – ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید درخشان صبا شهرتهران
آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت۱۷:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اراک
ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران –  ساعت۱۸:۰۰- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته چهارم
جمعه ۵ شهریور ۹۵
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک۱۷:۰۰چهارم شهداء رفسنجانکرمان
نساجی مازندران- مس کرمان – ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید وطنیقائمشهر
بادران تهران- ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت۱۷:۳۰- ورزشگاه  تختی جم بوشهر
ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران – ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه حافظیهشیراز
گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز-ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی  خرم آباد
استقلال اهواز- فولادیزد- ساعت ۱۸:۰۰- ورزشگاه تختی اهواز
هفته پنجم
جمعه ۱۲ شهریور۹۵

فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت ۱۷:۰۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان- ساعت۱۷:۰۰-ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران- بادران تهران – ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد –ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک
مس کرمان – استقلال اهواز- ساعت ۱۷:۱۵-  ورزشگاه  امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت  ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان- ساعت۱۸:۰۰-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته ششم
پنج شنبه ۱۸شهریور ۹۵

مس رفسنجان- فولاد یزد- ساعت ۱۶:۴۵ –  ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران- ساعت  ۱۷:۰۰-  ورزشگاه حافظیه شیراز
خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک – ساعت  ۱۷:۰۰-  ورزشگاه هفتم تیربابل
خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران- ساعت ۱۷:۰۰-  ورزشگاه تختی خرم آباد
بادران تهران- مس کرمان- ساعت ۱۷:۰۰-  ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت- ساعت  ۱۷:۱۵-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
ملوان بندرانزلی- اکسین البرز- ساعت  ۱۷:۱۵-  ورزشگاه تختی انزلی
گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  ۱۷:۱۵-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
استقلال اهواز – نفت مسجدسلیمان- ساعت  ۱۷:۴۵-  ورزشگاه تختی اهواز
هفته هفتم
شنبه ۲۷ شهریور ۹۵

فولادیزد- خونه به خونه مازندران- ساعت  ۱۶:۳۰-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد- ساعت  ۱۶:۳۰-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
راه‌آهن تهران- استقلال اهواز- ساعت  ۱۶:۴۵-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
مس کرمان- مس رفسنجان- ساعت  ۱۷:۰۰-  ورزشگاه امام علی کرمان
سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک- ساعت  ۱۷:۰۰-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی- ساعت  ۱۷:۰۰-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
اکسین البرز- بادران تهران- ساعت  ۱۷:۰۰-  ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز- ساعت  ۱۷:۱۵-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  ۱۷:۳۰-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته هشتم
جمعه ۲ مهر ۹۵

مس رفسنجان – نساجی مازندران- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر- ساعت  ۱۵:۳۰-  ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان- ساعت  ۱۵:۳۰-  ورزشگاه حافظیه شیراز
آلومینیوم اراک – فولاد یزد- ساعت  ۱۵:۳۰-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران- ساعت  ۱۵:۳۰-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
بادران تهران – نفت مسجدسلیمان- ساعت  ۱۵:۳۰-  ورزشگاه اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی – مس کرمان- ساعت ۱۵:۳۰-  ورزشگاه تختی انزلی
پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز- ساعت  ۱۶:۰۰-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز – سپیدرود رشت- ساعت  ۱۶:۱۵-  ورزشگاه تختی اهواز
هفته نهم
جمعه ۱۶ مهر ۹۵

نساجی مازندران – استقلال اهواز- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
سپیدرود رشت – مس رفسنجان- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس کرمان – پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه امام علی کرمان
راه‌آهن تهران – آلومینوم اراک- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
اکسین البرز- فولاد یزد- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه انقلابکرج
فجر سپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان – بادران تهران- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
ایرانجوان بوشهر – خونه به خونه مازندران- ساعت  ۱۵:۴۵-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – خیبر خرم‌آباد- ساعت  ۱۵:۴۵-  ورزشگاه شهید بهنام محمدیمسجد سلیمان
هفته دهم
یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵

مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۵:۰۰-  ورزشگاه شهداءرفسنجان
فولادیزد- سپیدرود رشت- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه شهید نصیرییزد
خونه به خونه مازندران – نفت مسجدسلیمان- ساعت ۱۵:۰۰-  ورزشگاه هفتم تیربابل
خیبر خرم‌آباد- مس کرمان- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – اکسین البرز- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه امام خمینیاراک
ملوان بندرانزلی – نساجی مازندران- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه تختیانزلی
بادران تهران – فجر سپاسی شیراز – ساعت  ۱۵:۱۵ –  ورزشگاه اکباتان
پارس جنوبی جم بوشهر – راه‌آهن تهران- ساعت ۱۵:۳۰-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز – ایرانجوان بوشهر- ساعت  ۱۵:۴۵-  ورزشگاه تختی اهواز
هفته یازدهم
یکشنبه ۲ آبان ۹۵

نساجی مازندران – خونه به خونه مازندران- ساعت  ۱۴:۴۵-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان – فولادیزد- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه امام علی کرمان
راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
ملوان بندرانزلی – بادران تهران- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز – خیبر خرم‌آباد- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان – استقلال اهواز- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
اکسین البرز – مس رفسنجان- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  ۱۵:۳۰-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان – آلومینوم اراک- ساعت  ۱۵:۳۰-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته دوازدهم
شنبه ۸ آبان ۹۵

مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
فولاد یزد – راه‌آهن تهران- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه شهید نصیرییزد
خیبرخرم‌آباد – گل‌گهر سیرجان- ساعت  ۱۴:۴۵-  ورزشگاه تختی خرم آباد
سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان- ساعت  ۱۴:۴۵-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
آلومینیوم اراک –  مس کرمان- ساعت  ۱۴:۴۵-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران – اکسین البرز- ساعت ۱۴:۴۵-  ورزشگاه هفتم تیر بابل
بادران تهران – نساجی مازندران- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه اکباتان تهران
پارس جنوبی جم بوشهر – فجرسپاسی شیراز- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه تختی شهرجم بوشهر
استقلال اهواز – ملوان بندر انزلی- ساعت  ۱۵:۱۵-  ورزشگاه تختی اهواز
هفته سیزدهم
جمعه ۲۱ آبان ۹۵

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فجرسپاسی شیراز – مس  رفسنجان- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاهاختصاصی گل گهرسیرجان
مس کرمان – سپیدرود رشت- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه امام علی کرمان
اکسین البرز – راه‌آهن تهران- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه انقلاب کرج
ملوان بندر انزلی – خیبرخرم‌آباد- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران- استقلال اهواز- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه اکباتان تهران
ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان
هفته چهاردهم
چهارشنبه ۳ آذر۹۵

فولادیزد – ایرانجوان بوشهر- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
آلومینیوم اراک – نساجی مازندران- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه امام خمینی اراک
خونه به خونه مازندران – مس کرمان- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه هفتم تیربابل
سپیدرود رشت – اکسین البرز- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاهشهید عضدی رشت
مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
خیبرخرم‌آباد – بادران تهران- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاهتختی خرم آباد
راه‌آهن تهران – نفت مسجدسلیمان- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
پارس جنوبی جم بوشهر – گل‌گهر سیرجان- ساعت  ۱۴:۴۵-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز- ساعت  ۱۵:۰۰-  ورزشگاه  تختی اهواز
هفته پانزدهم
سه شنبه ۹ آذر ۹۵

نساجی مازندران- فولاد یزد- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
خیبرخرم‌آباد – استقلال اهواز- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه تختی خرم آباد
بادران تهران- مس رفسنجان- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه تختی انزلی
فجرسپاسی شیراز – خونه به خونه مازندران- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس کرمان – راه‌آهن تهران- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – سپیدرود رشت- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز – ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته شانزدهم
دوشنبه ۱۵ آذر۹۵

اکسین البرز – ایرانجوان بوشهر- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران – نساجی مازندران – ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر تهران
سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه شهید عضدی رشت
فولادیزد – فجرسپاسی شیراز- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه هفتم تیربابل
آلومینوم اراک – بادران تهران- ساعت ۱۴:۰۰-  ورزشگاه امام خمینی اراک
مس رفسنجان – خیبر خرم‌آباد- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه شهداء رفسنجان
پارس جنوبی جم بوشهر – استقلال اهواز- ساعت  ۱۴:۱۵-  ورزشگاه تختی شهر جم بوشهر
نفت مسجدسلیمان – مس کرمان- ساعت  ۱۴:۳۰-  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته هفدهم
دوشنبه ۲۲ آذر۹۵

بادران تهران – پارس جنوبی جم بوشهر- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه اکباتان تهران
خیبر خرم‌آباد – خونه به خونه مازندرا- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه تختی خرم آباد
فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان – فولادیزد- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
نساجی مازندران – سپیدرود رشت- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ملوان بندرانزلی – نفت مسجدسلیمان- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه تختی انزلی
مس کرمان – اکسین البرز- ساعت  ۱۴:۰۰-  ورزشگاه امام علی کرمان
استقلال اهواز – مس رفسنجان-ساعت ۱۴:۱۵-  ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر – راه‌آهن تهران – ساعت ۱۴:۱۵-  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

*هفته هجدهم : جمعه ۱۷ دی ۹۵  
خیبرخرم‌آباد- فولاد یزد / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی خرم آباد
گل‌گهر سیرجان – راه‌آهن تهران / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان
مس رفسنجان – پارس جنوبی جم / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  رفسنجان    
نساجی مازندران- اکسین البرز / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  قائمشهر
فجرسپاسی شیراز- مس کرمان   / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   دستغیب
ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه      انزلی
بادران تهران- سپیدرود رشت  /   ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  کارگران تهران
استقلال اهواز – خونه به خونه مازندران  /  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اهواز
ایران جوان بوشهر – نفت مسجدسلیمان  /   ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید بهشتی    بوشهر    
*هفته نوزدهم: جمعه ۲۴ دی ۹۵    
خونه به خونه مازندران -مس رفسنجان  /   ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیر بابل
نفت مسجدسلیمان- نساجی مازندران / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم بوشهر- خیبر خرم‌آباد  / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی جم    
سپیدرود رشت- فجرسپاسی شیراز   /  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید عضدی    رشت
راه‌آهن تهران- ملوان بندرانزلی/ ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید درخشان صبا شهر
مس کرمان – ایرانجوان بوشهر /  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام علی     کرمان    
اکسین البرز- گل‌گهر سیرجان   /  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  انقلاب کرج
فولاد یزد- بادران تهران /   ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید نصیری    یزد
آلومینیوم اراک- استقلال اهواز   /  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام خمینی    اراک
*هفته بیستم: پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۹۵
ملوان بندرانزلی- فولادیزد ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی    انزلی
 گل‌گهر سیرجان- مس کرمان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر سیرجان
بادران تهران- خونه به خونه مازندران ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   کارگران تهران
خیبر خرم‌آباد -سپیدرود رشت     ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی خرم آباد
استقلال اهواز -اکسین البرز    ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی اهواز
مس رفسنجان -راه‌آهن تهران     ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
پارس جنوبی جم بوشهر-آلومینیوم اراک ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی جم
نساجی مازندران -ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر    
فجرسپاسی شیراز -نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب    شیراز
*هفته بیست و یکم : چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵    
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه امام خمینی اراک
مس کرمان- نساجی مازندران   / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه امام علی  کرمان
ایرانجوان بوشهر – بادران تهران / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    
خونه به خونه مازندران – پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیر بابل
سپیدرود رشت- ملوان بندرانزلی / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید عضدی رشت
راه‌آهن تهران- فجرسپاسی شیراز / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر
اکسین البرز -خیبرخرم‌آباد/ ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  انقلاب    کرج
فولادیزد- استقلال اهواز / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت مسجدسلیمان -گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان
*هفته بیست و دوم : سه شنبه ۱۲ بهمن ۹۵
پارس جنوبی جم بوشهر- فولادیزد / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی جم    
گل‌گهر سیرجان- نساجی مازندران / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان
خونه به خونه مازندران- سپیدرود رشت    / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیربابل
فجرسپاسی شیراز- اکسین البرز / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز
بادران تهران- راه‌آهن تهران /    ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  کارگران تهران
خیبر خرم‌آباد- آلومینیوم اراک  /   ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی خرم آباد
ملوان بندر انزلی-  ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  تختی    انزلی    
مس رفسنجان-  نفت مسجدسلیمان / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
استقلال اهواز- مس کرمان   / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  تختی اهواز
* هفته بیست و سوم: دوشنبه ۱۸ بهمن ۹۵    
فولاد یزد – مس رفسنجان / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید نصیری یزد
نساجی مازندران-  فجرسپاسی شیراز / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
آلومینیوم اراک – خونه به خونه مازندران / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام خمینی    اراک
راه‌آهن تهران-  خیبرخرم‌آباد  /  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   شهید درخشان    صبا شهر
مس کرمان-  بادران تهران   / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  امام علی     کرمان
سپیدرود رشت-  پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه  شهید عضدی    رشت  
اکسین البرز-  ملوان بندرانزلی /   ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   انقلاب    کرج
ایرانجوان بوشهر- گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر  
نفت مسجدسلیمان- استقلال اهواز  / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان
*هفته بیست و چهارم : دوشنبه ۲۵ بهمن ۹۵
خونه به خونه مازندران –فولاد یزد / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   هفتم تیر    بابل
خیبرخرم‌آباد- نساجی مازندران /    ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی خرم آباد
مس رفسنجان- مس کرمان / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   شهداء    رفسنجان
آلومینیوم اراک- سپیدرود رشت /  ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   امام خمینی    اراک
ملوان بندرانزلی-  گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   تختی    انزلی
بادران تهران- اکسین البرز  / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   کارگران تهران
فجرسپاسی شیراز- ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۴:۰۰ ورزشگاه   شهید دستغیب    شیراز
پارس جنوبی جم بوشهر- نفت مسجدسلیمان / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه   تختی جم    
استقلال اهواز- راه‌آهن تهران /   ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه   تختی اهواز
*هفته بیست و  پنجم: دوشنبه ۲ اسفند ۹۵
نساجی مازندران- مس رفسنجان / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر
گل‌گهر سیرجان-  فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – آلومینیوم اراک /   ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید نصیری    یزد
راه‌آهن تهران-   خونه به خونه مازندران  /  ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر
مس کرمان- ملوان بندرانزلی /   ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام علی     کرمان
اکسین البرز –  پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  انقلاب کرج    
سپیدرود رشت- استقلال اهواز /    ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید عضدی    رشت
ایرانجوان بوشهر – خیبر خرم‌آباد / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    
نفت مسجدسلیمان- بادران تهران / ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان
*هفته بیست و ششم: دوشنبه ۹ اسفند ۹۵    
آلومینیوم اراک -راه‌آهن تهران / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  امام خمینی    اراک
فولاد یزد- اکسین البرز / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  شهید نصیری    یزد
ملوان بندرانزلی- فجر سپاسی شیراز / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی    انزلی
بادران تهران- گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه کارگران    تهران
خونه به خونه مازندران- ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل  
خیبر خرم‌آباد –  نفت مسجدسلیمان/  ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه تختی خرم آباد
مس رفسنجان -سپیدرود رشت / ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه شهداء رفسنجان
پارس جنوبی جم بوشهر  – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  تختی    جم    
استقلال اهواز- نساجی مازندران/ ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی اهواز
*هفته بیست و هفتم: دوشنبه ۱۶ اسفند ۹۵
گل‌گهر سیرجان- مس رفسنجان / ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان
سپیدرود رشت -فولادیزد / ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس کرمان -خیبر خرم‌آباد   / ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه امام علی  کرمان
اکسین البرز- آلومینیوم اراک/ ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  انقلاب کرج
نساجی مازندران -ملوان بندرانزلی/ ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر
فجر سپاسی شیراز- بادران تهران / ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز
راه‌آهن تهران – پارس جنوبی جم بوشهر   /  ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر    
ایرانجوان بوشهر- استقلال اهواز / ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر بوشهر
نفت مسجدسلیمان -خونه به خونه مازندران  / ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
*هفته بیست و هشتم: دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
خونه به خونه مازندران -نساجی مازندران /  ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه هفتم تیر بابل
فولادیزد -مس کرمان / ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه شهید نصیری    یزد
سپیدرود رشت- راه‌آهن تهران   /  ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه  شهید عضدی    رشت
بادران تهران -ملوان بندرانزلی / ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه کارگران تهران
خیبر خرم‌آباد- فجرسپاسی شیراز  / ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه  تختی خرم آباد
مس رفسنجان – اکسین البرز  /   ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه  شهداء رفسنجان
آلومینیوم اراک- نفت مسجدسلیمان / ساعت ۱۵:۰۰ ورزشگاه امام خمینی اراک
پارس جنوبی جم بوشهر- ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه  تختی جم
استقلال اهواز -گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه  تختی    اهواز
*هفته بیست و نهم : پنجشنبه ۱۰ فروردین ۹۶
راه‌آهن تهران- فولاد یزد / ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه   شهید درخشان صبا شهر
گل‌گهر سیرجان -خیبرخرم‌آباد   /  ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس کرمان – آلومینیوم اراک  /   ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  امام علی     کرمان
اکسین البرز- خونه به خونه مازندران     ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  انقلاب    کرج
نساجی مازندران -بادران تهران / ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر
فجرسپاسی شیراز – پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز    
ملوان بندر انزلی – استقلال اهواز / ساعت ۱۶:۰۰ ورزشگاه  تختی انزلی
ایرانجوان بوشهر -مس رفسنجان / ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    
نفت مسجدسلیمان -سپیدرود رشت / ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه  مسجد سلیمان
*هفته سی ام: چهارشنبه ۱۶ فروردین ۹۶ 
مس  رفسنجان -فجرسپاسی شیراز / ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه شهداء    رفسنجان
خونه به خونه مازندران -گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه هفتم تیر    بابل
سپیدرود رشت- مس کرمان / ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  شهید عضدی    رشت
راه‌آهن تهران- اکسین البرز  / ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر
خیبرخرم‌آباد -ملوان بندر انزلی / ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک- ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  امام خمینی اراک    
فولاد یزد – نفت مسجدسلیمان /   ساعت ۱۶:۱۵  ورزشگاه  شهید نصیری    یزد
پارس جنوبی جم بوشهر- نساجی مازندران / ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه  تختی    جم    
استقلال اهواز -بادران تهران  /  ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه تختی اهواز    خوزستان
*هفته سی و یکم: سه شنبه ۲۲ فروردین ۹۶
نساجی مازندران -آلومینیوم اراک / ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه    شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان-  خونه به خونه مازندران / ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه  امام علی  کرمان
اکسین البرز -سپیدرود رشت /   ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه  انقلاب کرج
ملوان بندرانزلی-  مس رفسنجان / ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه     تختی انزلی
بادران تهران-  خیبرخرم‌آباد   / ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه کارگران    تهران
گل‌گهر سیرجان –  پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه    اختصاصی گل گهر    سیرجان  
فجرسپاسی شیراز-  استقلال اهواز / ساعت ۱۶:۳۰  ورزشگاه    شهید دستغیب شیراز
ایرانجوان بوشهر –  فولادیزد / ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    بوشهر
نفت مسجدسلیمان –  راه‌آهن  تهران / ساعت ۱۷:۰۰ورزشگاه    شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان
*هفته سی و دوم: دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶
فولاد یزد – نساجی مازندران  /  ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهید نصیری    یزد
مس رفسنجان-  بادران تهران  /  ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهداء رفسنجان
خونه به خونه مازندران-  فجرسپاسی شیراز / ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه هفتم تیر    بابل
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه  امام خمینی اراک
راه‌آهن تهران-  مس کرمان   / ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه شهید درخشان    صبا شهر
سپیدرود رشت-  ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه  شهید عضدی رشت    
اکسین البرز-  نفت مسجدسلیمان / ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه    انقلاب    کرج
پارس جنوبی جم بوشهر- ملوان بندرانزلی / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه    تختی جم    
استقلال اهواز-  خیبرخرم‌آباد /   ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه    تختی اهواز خوزستان
*هفته سی و سوم: دوشنبه ۴ اردیبهشت ۹۶ 
 ایرانجوان بوشهر-  اکسین البرز ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه شهید بهشتی     بوشهر    
نساجی مازندران-  راه‌آهن تهران / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر
گل‌گهر سیرجان-  سپیدرود رشت / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان
فجرسپاسی شیراز-  فولادیزد   /  ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید دستغیب    شیراز
ملوان بندرانزلی-  خونه به خونه مازندران  / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  تختی    انزلی
بادران تهران-  آلومینیوم اراک  /  ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  کارگران    تهران
خیبر خرم‌آباد-  مس رفسنجان /   ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  تختی    خرم آباد
استقلال اهواز – پارس جنوبی جم بوشهر  /  ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه تختی    اهواز    
مس کرمان – نفت مسجدسلیمان / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  امام علی     کرمان
*هفته سی و چهارم: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶     
پارس جنوبی جم بوشهر-  بادران تهران  /  ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  تختی    جم    
خونه به خونه مازندران – خیبر خرم‌آباد  /  ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  هفتم تیر    بابل
آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز/ ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه   امام خمینی    اراک
فولادیزد-  گل‌گهر سیرجان / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه   شهید نصیری    یزد
سپیدرود رشت-  نساجی مازندران / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه   شهید عضدی    رشت
نفت مسجدسلیمان-  ملوان بندرانزلی / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان
اکسین البرز-  مس کرمان / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه   انقلاب    کرج
مس رفسنجان – استقلال اهواز  /  ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهداء    رفسنجان
راه‌آهن تهران-  ایرانجوان بوشهر / ساعت ۱۷:۰۰ ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر  

درباره ی عباس فخرالدینی

مطلب پیشنهادی

تیم هندبال شهرداری کازرون با حضور دوبازیکن برازجانی و تاثیرگذار خود آسیایی شد

به گزارش سوت اسپورت :تیم هندبال شهرداری کازرون که دوبازیکن برازجانی حسین سلطانی وعادل شنبدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Powered by Live Score & Live Score App